Nyt  polvistumme  kohti  Mekkaa,  sillä  on  päivärukouksen  aika.

 

Niin  hyvää  päivää  kaikki  Radio  Pookin  kuuntelijat,  äänessä  on  Jaakko  Jukkola  kristillisdemokraattien  sitoutumaton  ehdokas

 

Uhka  tuon  alkulauseen  kuulumiseen  kouluissamme  on  olemassa,  sillä  EU:n  komissio  on   tuottanut  kouluille  vuosikalenterin, josta  puuttuvat  kristilliset  juhlat. Kalenteri  sisältää  muiden  suurten  uskontojen  juhlat,  mukaan  lukien  islamin, hindulaisuuden  ja  juutalaisuuden  tärkeät  päivät.

 Myös  yleiset  lomapäivät, kuten Eurooppapäivä  mainitaan  kalenterissa,  muttei  kristillisistä  juhlapäivistä  mainita  etes  joulua.

  Kalenteria  on  painettu  jo yli  kolme  miljoonaa  kpl.

 

HALUATKO  SINÄ  TÄLLAISTA  KEHITYSTÄ  TUKEA ?

                     

                     MAAN  RAKENTAMINEN

 

 

Sotien  jälkeen  maamme  nostettiin  hyvinvointivaltioiden  joukkoon  valtiovallan  voimakkaassa  ohjauksessa. Rakentamalla  mittava  valtiojohtoinen  energia- ja  perusteollisuus, luotiin  edellytykset  suomalaisen  yhteiskunnan  kaikinpuoliselle  kehittämiselle  sekatalousjärjestelmän  puitteissa.

 

Tämä  tehtiin  NS Paasikiven- Kekkosen  linjan  mukaan,  johon  lisäksi  sisältyi  ulkopoliittinen  puolueettomuus  ja  sotilaallinen  liittoutumattomuus.

 

1980    luvun  lopulta  lähtien  vanhat  puolueet  omaksuivat  kuitenkin  suurpääoman etuja  ajavan  äärioikeistolaisen,  uusliberalistisen  yhteiskuntaopin, joka  merkitsee  loppuunsaatettuna  kaiken  yhteiskunnallisen  toiminnan  yksityistämistä  ja  sosiaalisen  yhteiskunnan  tuhoa,  sekä  kansalaisten  jatkuvaa  riistoa.

 

  Maamme  on  ajettu  lähes  selvitystilaan, sillä  maalle  välttämätön  ja  tuottava  teollisuus  on  paljolta  osalta  myyty  ulkomaiseen  omistukseen,  tai  on  siirtyny  pois  maasta.

 Lisäksi  velka  on  jo  lähellä  80  mrd  euroa  ja  kasvaa  8 mrd  euroa  vuodessa, on  21,9 milj euroa  joka  päivä  lisää  syömä  velkaa.

Meiltä  on  viety  pääomia  88 mrd  euroa  ulos,  joilla  tehty  sinne  575 075 työpaikkaa.

Onko  ihme  jos  on  pääoma  pula  ja  työttömyyttä.

 

  Meillä  on  400 000  työtöntä,  joka  määrä  vääristellään  kansalle.

 

  Olen  Pyhäjoen  valtuustossa   ydinvoimala  asian  esille  tulosta  asti  ollut  sitä  vastaan.  Tätä  taistelua  olen  joutunut  käymään  yksin,  sillä  edellisessä  valtuustossa,  joka  päätöksen  teki,  oli  vain  kaksi  muuta  vastustajaa,  ja  he  kaikkosivat  valtuuston  työstä  ennen kuin  yhtään  laukausta  ammuttiin.

  Ydinvoimaa  en  kannata,  koska  sitä  ei  hallita.  Uraanin  louhinta  muuttaa  lähialueet  elämiskelvottomaksi.  Onko  voimala  terveellinen ? Mitä  sen  raato   aiheuttaa,  tai  miten  se  puretaan ?

  Entä  jäte, jota  ei  ole  pystytty  yhtään  nokaretta  varastoimaan.  Yksi  tikkuaskin  kokoinen  pala  saimaan  valtavaan  vesistöön  joutuessaan,  pilaisi  koko  vesistön.

Meidän  tulee  säästää  energiassa  ja  muussa  turhassa  kulutuksessa.  Tuotannossa  suosia  uusiutuvia  energia  muotoja,  kuten  bio  lämpövoimaloita.  Tästä  saadaan  sähköä  yhden  ydinvoimalan  rakentamiskustannuksilla  yhtä  paljon,  sekä  valtavan  määrän  lämpöä. 

 Työ  jäisi  kotimaahan,  olisi  turvallista, toisi  kilpailun.

 

     Kysellään,  kuka  maksaa  eläkkeet ?

Mehän  jokainen  olemme  itse  maksaneet  ne  ensimmäisestä  tienatusta  markasta  lähtien,  kabnsaneläke  maksuna, Tellinä,  lellinä,  myellinä  ym.  Ja  tämä  ketju  jatkuu.  Rahat  tulee  sijoittaa  kuten  ennen,  kotimaisiin  tuottaviin  investointeihin,  ei  viedä  huijareiden  pelivälineiksi

 

               Verot  tuloista, ei  välttämättömästä  kulutuksesta, kuten  ruuasta

  Kansa  on  jaettu  kahtia  köyhiin  ja rikkaisiin,  joka  haitari  levenee  jatkuvasti, myös  tulevalle  vaalikaudelle  on  mm  KOK ja KESKUSTA  luvanneet  nostaa  ALV-tä,  Ja  pitää  suurituloisten  verotuksen  ennallaan, sillä  tasolla  johon  ovat  sen  pudottaneet.  Että  pieni  tuloinen  maksaa  suuremman  osuuden  tuloistaan  verona,  kuin  suuri  tuloinen.

 

  Mielestäni  kaikki  tulot,  olivatpa  ne  pääoma,  tai  ansiotuloa, pitää  olla  saman  progressiivisen  verotuksen  piirissä samalla  viivalla.

 

                   KANSALLINEN  POLITIIKKA  KAIKEN  EDELLE.

 

  Ei  rahaa  toisten  törsäilyjen  maksuun,  ei  EU- jäsenmaksuihin  750  milj  euroa  /vuosi.

 

  Harjoitettu  seikkailupolitiikka  on  lopetettava. Ei  Natolle.  Sotilaamme  on  vedettävä  pois  ulkomailta  NS  rauhanturvatehtävistä  ja  säästyvät  rahat  käytettävä  puolustuksemme  kehittämiseen

 

Elintasopakolaisten  tuonti  maahamme  lopetetaan, koska  sen  todellisena tarkoituksena  on  kansojen  sekoittaminen  ja  pienten  kansojen  identiteetin  hävittäminen.

 On  lähdettävä  siitä,  että  jokainen  ihminen  voi  asua  omassa  maassaan ja  kulttuuripiirissään.

 

  Puoluetuki  on  poistettava .

Esim  v.2009.  puoluetuki  oli  40 miljoonaa  euroa, eli  200 000  euroa / kansanedustaja.

  Miksi  välttämättömästä  autolla  ajosta  peritään  ryöstö  hintaa  ja  lentokoneissa  on  veroton  polttoaine.

 

Meidän  on  luotava  uudeksi  maa.  Suomen  kansan  on  karistettava  vihdoin  yltään  orjuuden  ies,  jota  vanhat  puolueet  edustavat   ja  oltava  rehellisesti  vain  suomalaisia  ja  oltava  isäntiä  omassa  maassa, tämän  puolesta  on  raskaat  uhrit  uhrattu.

  Minä  perustan  toimintani  vapauden,  oikeudenmukaisuuden,  kansanvaltaisuuden,  sekä  kristillisen  yhteisvastuun  arvoille  ja  aatteille. Tunnuksena  Koti,  Uskonto  ja  Isänmaa !

 

Tämän  toiminnan  voit  varmistaa  piirtämällä  äänestyslippuun  numeron  kuusi 6.